Investeringer

Hammerfest Næringsinvest AS har en egenkapital på ca 85 mill. kr.

Selskapet investerer i flere bransjer og deltar fra idefasen til moden bedrift. Vår hovedfokus er rettet mot næringsmessig infrastruktur. Hammerfest Næringsinvest AS skal utnytte de vekstimpulsene/mulighetene som oppstår i regionen.

Vi ønsker å ha med sterke finansielle og industrielle aktører på eiersiden i prosjektene.

Vi har en eierhorisont på 5-7 år, men selskapet kan være mer langsiktig der det av strategiske og økonomiske hensyn er naturlig.