FIP Eiendom as

Fuglenes Industripark Eiendom eier en sjørettet tomt på ca. 13 mål. Ved utfylling i sjø har eiendommen et potensiale på ca. 25 mål. Intensjonen til FIP Eiendom er å utvikle eiendommene på Fuglenesodden slik at selskapet kan dekke et fremtidig behov for sentrumsnære arealer til bolig, kontor, utdanning og FOU.

Fuglenes Industripark Eiendom med nærhet både til Melkøya og sentrum.

Fuglenes Industripark Eiendoms eiere er;
Barlindhaug Eiendom40%
Fuglenes Industripark30%
Hammerfest Næringsinvest30%