Hammerfest Fryseterminal

Hammerfest Fryseterminal AS er etablert på Polarbase og tilbyr fiskeri- og oppdrettsnæringen kjøle- og frysekapasitet, samt logistikktjenester. Selskapets disponerer en moderne terminal med et areal på ca. 6500 m2 og en frysekapasitet på ca. 28 000 m3.

Hammerfest Fryseterminal eies av:
Hammerfest Næringsinvest as 48,5 %
Eimskip Norway as 20,5 %
Marinvest as 19,5 %
Polarbase as 6,1 %
Marinor as 5,4 %.