Polar Algae

Polar Algae er et forsknings- og utviklingsbasert makroalgeprosjekt (tang og tare). Polar Algae har et tett samarbeid med Algaia, Frankrike.

Polar Algae sine eiere er:
Verdens Nordligste as42,8%
Hammerfest Næringsinvest as25,0%
Invest Nord as25,0%
Arctic Ocean Garden SUS7,2%