Strandparken Holding as

Strandparken Holding, med datterselskap, eier strandtomt i sentrum av Hammerfest. Eiendommen har et utbyggingspotensiale på rundt 30 000 m2 som kan benyttes til hotell, handel, kontor, bolig eller offentlig virksomhet, hvorav 16.500 m2 er allerede utbygd.


ENI Norges driftskontor i Hammerfest ble ferdigstilt juni 2013 og solgt til HitecVision januar 2016.

Strandparken Nord Kontor AS, hvor Apply Sørco er leietaker, ble ferdigstilt februar 2015 og solgt til HitecVision januar 2016.

I 2013 solgte Strandparken Holding hotelltomten på området til Smart Hotel. Hotellet ble ferdigstilt september 2015 og har en kapasitet på 160 rom.

Selskapet har et videre utbyggingspotensiale på 13.500 m2 som kan benyttes til kontor, bolig, eventuelt offentlig virksomhet. 


En ny bydel i Hammerfest


Ledige kontorlokaler vegg i vegg med Eni Norges driftskontor.
 
 

Strandparken Holding as eiere er;
Strandparken Utvikling50%
Polarbase Eiendom25%
Hammerfest Næringsinvest25%