Hammerfest Næringsinvest AS

Besøksadresse:
Sjøgata 6, 3 .etasje
9600 Hammerfest

Postadresse:
Postboks 324
9615 Hammerfest

E-mail: post@hni.no