Ansatte

 

Jeanette Moland   
Administrerende direktør

Moland har vært ansatt i Hammerfest Næringsinvest (HNI) siden 2003 og vært adm.dir. i selskapet siden 2011. Moland har bred kompetanse og erfaring innenfor en rekke bransjer gjennom sin stilling i HNI, men også fra tidligere arbeidsforhold. Hun har/har hatt flere styre- og daglig lederverv.

Moland er utdannet siviløkonom fra HHB og har tidligere vært bedriftsrådgiver, samt arbeidet flere år som økonomisjef ved fiskefordelingsbedrift. 

Kjernekompetansen er eiendomsutvikling, prosjektledelse og økonomistyring.